Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-01-2015
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraMon: S'ha posat en distribució una nova versió de la col·lecció de mapes del temps de Catalunya; cal que els usuaris d'aquestes dades s'actualitzin donat que el SMC ha canviat la manera com les dades dinàmiques s'ofereixen al servei de dades obertes.
  • MiraDades: S'ha dotat a l'aplicació de la capacitat de gestionar taules de més 4 Gbyte (teòricament fins 18 milions de Tbyte).
  • MiraDades: S'ha resolt un cas en què l'aplicació funcionava malament en indicar un canvi de propietats de camp amb valors molt grans.