Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-12-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • InterPNT: S'ha incorporat la possibilitat d'estimar la qualitat del resultat de la interpolació mitjançant validació creuada.