Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-12-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • Mosaic: S'ha corregit un error en el mosaic que es produïa quan totes les capes a mosaicar eren descartades en fer el mosaic.