Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-11-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'ha solucionat un problema en la gestió avançada de la simbolització d'un ràster categòric. El problema només es manifestava si s'associava una taula de simbolització amb descriptors no-automàtics ajustada entre el valor màxim i mínim, però sense tenir un registre específic pel NODATA.