Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-11-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error d'importació en la lectura dels atributs d'un fitxer KML que en determinades ocasions provocava que s'inestabilitzés el programa.