Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-10-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • ASCIIIMG: S'ha afegit l'opció d'importar un ràster ASCII amb diferents columnes de valors, indicant la columna que es vol importar.
  • MM32: S'ha actualitzat el document de capacitats del servidor "Capes ràster vigents de Catalunya de l'ICC" i el document de capacitats del servidor "OrtoXpres de Catalunya de l'ICC" de la col·lecció de servidors WMS del MiraMon.