Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-09-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en què si s'obria un REL de l'ArcSDE sense contrasenya i amb DesarContrasenya=1, aquesta no es desava i es demanava contínuament.
  • Ajuda: S'ha publicat l'ajuda del MiraMon en català i castellà en format HTML a la pàgina web del programa dins de la secció «Ajuda i notes tècniques».