Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-09-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha incorporat el suport als dos nous format binaris ràster: "uinteger" i "uinteger-RLE" (format d'enters de 16 bits sense signe).