Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-09-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraMon: S'ha afegit una sèrie de comprovacions i limitacions en l'obtenció i el càlcul de les mides dels camps ODBC quan aquest són de tipus -1 o desconeguts pel controlador ODBC (per exemple: tipus MEMO, HYPERLINK,... de MS-ACCESS) degut al fet que s'ha observat que a vegades aquests camps tenen un contingut incorrecte en alguns registres i això provoca que s'obtingui una mida de camp molt més gran de la permesa, cosa que donaria problemes, per exemple, en la consulta per localització.