Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-09-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraMon: S'ha afegit les col·leccions preferides de Catalunya i de la Península Ibèrica en ETRS89. Les col·leccions d'Espanya i Món es distribueixen en WGS84.