Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-08-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un problema que es donava en obrir un mapa amb una capa WMS quan en les capacitats del servidor no s'havia documentat l'envolupant de la capa en el sistema de referència escollit.