Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-08-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraMon: S'ha actualitzat les capacitats dels servidors allotjats en el CREAF per fer que ofereixin la cartografia en el nou datum ETRS89.