Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-07-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • ClsMix: S'ha eliminat la restricció en la sintaxi que obligava a indicar els fitxers sense extensió. En l'actual versió es permet amb o sense extensió i en la interfície es mostra amb extensió.