Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-07-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • AreaSGN: S'ha millorat la codificació dels textos en el format de sortida CSV, amb la qual cosa se solucionen possibles escriptures incorrectes de textos amb caràcters especials (à, ç, ü).