Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-07-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • Taules de Geodèsia: S'ha incorporat el sistema de referència UTM-33S-WGS84.