Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-07-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • WSDEMM: S'ha fet correccions en la comprovació de la contrasenya i de les dades de la connexió, ja que en determinades ocasions es demanava informació que no era necessària.
  • SDEMM, GrADSIMG: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WIMGASCI, WGrADSIM: S'ha incorporat les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.