Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-07-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • ErdasIMG, ErrorMDT: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WErdasIM, WErrorMDT: S'ha incorporat les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.