Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-07-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraDades: S'ha afegit al menú "Camps" un accés a la caixa flotant equivalent a polsar sobre el botó del nom del camp. Com en altres casos, aplica sobre el primer camp visible en aquest moment en la caixa del MiraDades.
  • MiraDades: S'ha augmentat de 4096 a 65536 la longitud en caràcters d'una consulta SQL en línia de comanda a través del paràmetre /SQL=. Amb la nova longitud seria possible sotmetre una sentència de 819 línies de 80 caràcters (unes 11 pàgines en text escrit en Courier New de mida 8), suposant que l'intèrpret SQL l'admeti. Si la vostra versió del sistema operatiu té limitada la longitud d'una comanda, podeu incorporar el seu contingut copiant els paràmetres en un fitxer de text i donant-lo a l'aplicació amb el nom del fitxer precedit d'una @ (per exemple "MiraD base_boscos.mdb @SentenciaSQL.txt" on SentenciaSQL.txt contindrà la sentència SQL precedida de /SQL=). Recordeu també que, en el MiraMon, si l'expressió SQL conté expressions internes que requereixen cometes podeu evitar la confusió respecte a les cometes que delimiten noms amb espais en les comandes substituint les cometes pel caràcter 127 (0x7F) o per dièresis (sense cap lletra sota la dièresi).
  • Emancipa, Emissiv: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WEmancip, WEmissiv: S'ha incorporat les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.