Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-07-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat un nou mòdul d'importació de CSV a DBF i d'exportació de DBF a CSV.
  • MiraMon: S'ha incorporat un nou mòdul de Classificació supervisada al menú de Classificació d'imatges de Teledetecció.
  • MiraMon: S'ha incorporat els nous mòduls de Estadístiques de ràsters i Correlació d'imatges al menú de Processament d'Imatges.
  • MiraMon: S'ha incorporat el nou mòdul de Regressió Logística al menú de Modelització.