Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-06-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • ODBC: Determinades combinacions de controladors ODBC i versions del Windows (per exemple: MS Excel i Windows 7 o 8), produeixen un missatge de cursor desconegut en connectar amb la base de dades. S'ha implementat el fet que en les aplicacions de consola només se n'informi una sola vegada i que s'expliciti el cursor que s'usarà.