Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-06-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat el nou sistema de referència UTM-33S-Camacupa1980 basat en el dàtum "Camacupa Clarke 1880" que també ha estat incorporat a les taules i fitxers de geodèsia.