Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-06-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • ANSIOEM: S'ha donat suport a la DBF Estesa.
  • AreaSGN: S'ha afegit la mediana i la mitjana de les desviacions absolutes respecte de la mediana, com a nous estadístics que caracteritzen les signatures de les àrees d'entrenament. En el cas de la mediana, i quan no és única (existeixen dues posicions centrals), es pot triar alternada, mitjana, la menor o la major.