Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-06-2014
Versió: 8.0
Descripció:
  • WEstdGru, Estdgrup: S'ha corregit un error en l'escriptura de les estadístiques de camps numèrics que es donava quan el format de sortida era una DBF.