Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-06-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que les caixes d'estadístiques de les consultes per atributs, les caixes informatives del menú "Informació" sobre "Ràsters oberts", "Vectors oberts", etc, i la dels fitxers recentment oberts, creats o usats, siguin redimensionables des de l'angle inferior dret de la caixa (o des de qualsevol costat de la caixa), alhora que recordin, dintre una mateixa sessió del programa, la seva posició i dimensions a la pantalla.
  • DirectMM: S'ha compilat una nova versió, necessària per a coordinar correctament els fitxers recentment oberts, creats o usats.