Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • ClsMix, CeosIMG, CalcIMG: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WClsMix: S'ha incorporat les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.
  • CanviPrj: S'ha corregit un error en el canvi de projecció aplicat a ràsters en què es llegia de manera incorrecta l'àmbit a obtenir en el ràster reprojectat.