Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • EstdCamp: S'ha implementat una sintaxi unificada en la selecció per atributs independentment de si el fitxer sobre el qual aplica la selecció és en format REL1 o REL4, eliminant la sintaxi TAULA i CAMP usada en fitxers en format REL1 i adoptant la sintaxi d'accés a camp BD4, ja usada en els fitxers en format REL4.
  • EstdCamp: S'ha corregit diversos errors que es produïen quan es feia una selecció i el fitxer origen era de tipus DBF o ODBC.