Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la visualització de punts per símbol en què no es conservava l'elecció de l'usuari de fer-lo no visible a la llegenda en desar i reobrir un mapa que contingués un fitxer de punts amb aquesta simbolització.
  • MM32: S'ha eliminat els fitxers de nodes de la llista de capes disponibles per a digitalitzar/acabar la digitalització (F2). Malgrat això s'han mantingut en la llista de capes disponibles per a editar-ne els atributs.