Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit un error en l'escriptura dels fitxers REL4 que només es produïa en ocasions molt específiques (en desar determinats REL en format 4 a l'antic format 1). S'ha corregit un parell de detalls en la gestió de les entrades permeses al GeMM en format REL1.
  • Retalla: S'ha implementat una sintaxi unificada en la selecció per atributs independentment de si el fitxer sobre el qual aplica la selecció és en format REL1 o REL4, eliminant la sintaxi TAULA i CAMP usada en fitxers en format REL1 i adoptant la sintaxi d'accés a camp BD4, ja usada en els fitxers en format REL4.