Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • BDPNT: S'ha corregit un problema que apareixia quan s'intentava importar bases que només tenien els camps coordenades i no tenien cap camp amb atributs temàtics.