Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • InterPNT: S'ha solucionat un error comú a les diferetns opcions d'interpolació que es donava només pel cas d'afegir una màscara (polígon) al resultat final.
  • WCiclar: S'ha corregit un error en l'escriptura de les metadades en el casos de reciclat per arcs, per grups i per nodes, ja que en determinades ocasions no es documentava correctament els camps el·lipsoïdals.
  • VecSelec, Ciclar, Interpnt: S'ha implementat una sintaxi unificada en la selecció per atributs independentment de si el fitxer sobre el qual aplica la selecció es en format REL1 o REL4, eliminant la sintaxi TAULA i CAMP usada en fitxers en format REL1 i adoptant per a ells la sintaxi d'accés a camp BD4, ja usada en els fitxers en format REL4.