Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-05-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • MMZ i MM32: S'ha corregit un error que afectava la descompressió de ràsters categòrics amb llegenda vinculada.
  • MMZ: S'ha millorat diversos aspectes de la caixa de diàleg de compressió/descompressió.
  • MMZ i MM32: S'ha corregit un error en la compressió de directoris com a MMZ
  • MMZ: S'ha donat suport a la compressió de directoris com a fitxers ZIP o MMZX (un mode no massa utilitzat).
  • MMZ: S'ha implementat la compressió de les capes del llinatge (encara que no es recomana el seu ús habitual, pot ajudar a arxivar o compartir tots els passos intermedis que ha sofert una capa per garantir la màxima reproductibilitat científica).
  • RegMult: S'ha corregit un error en l'escriptura de la taula associada al fitxer de punts amb els errors i residus. També s'ha corregit un error en la interfície WRegMult que no generava correctament la línia de comanda per l'opció de separació de punts d'ajust i test per un mètode aleatori amb llavor variable (generava llavor fixa).