Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-04-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • WEstdGru: S'ha corregit un petit error en l'escriptura del REL distribuït que acompanya els fitxers DBF de les estadístiques de grups (no es recuperava correctament el nom del directori resultat en l'opció de DBF).