Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-04-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • MiraMon: S'ha actualitzat tots els serveis WMS vectorials de l'ICC de la col·lecció de serveis WMS del MiraMon.