Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-04-2014
Versió: 7.2e
Descripció:
  • INST_MM7: S'ha afegit el registre de l'extensió mmzx, així com la capacitat de mostrar una previsualització del fitxer mmzx si es té instal·lada una versió de l'Office que suporti el format pptx.
  • MiraMon: S'ha corregit un petit error en les llibreries topològiques que provocava que es generessin camps numèrics d'amplada màxima en lloc de generar camps amb l'amplada ajustada al valor màxim del camp. Com que l'amplada màxima dels camps numèrics no és igual en totes les versions dels fitxers DBF això podia provocar innecessaris problemes de compatibilitat.