Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-03-2014
Versió: 7.2d
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit el fet que la indicació d'efectuar reprojecció al vol de les capes obertes no funcionava en el cas de capes ArcSDE.
  • GestBD: S'ha corregit un error introduït els darrers mesos que causava que si es demanava corregir inconsistències als problemes trobats en una DBF, o eliminar els seus registres múltiples, el programa reescrivia malament el fitxer i es perdia la seva capçalera.