Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-03-2014
Versió: 7.2d
Descripció:
  • MM32: S'ha suportat el fet que en les taules DBF generades per algunes versions del Calc de l'OpenOffice (si més no a la 3.4.1) aquestes tenen un format incorrecte (zeros binaris en comptes de blancs, com especifica el format DBF original). Aprofitem per informar que el Calc de l'OpenOffice també genera altres problemes a les taules, com retrocedir 100 anys la data interna del fitxer, i perdre el codi del joc de caràcters de la taula (que permet mostrar les vocals accentuades i altres caràcters especials de forma correcta en qualsevol entorn).
  • MM32: S'ha inclòs un petit test no exhaustiu que permet advertir a l'usuari que una taula principal en format DBF conté zeros binaris en comptes de blancs (com especifica el format DBF original) i que això pot comportar problemes d'interpretació de les dades de la taula. En el missatge se suggereix sotmetre la taula a l'aplicació GestBD ("Eines | Bases de dades alfanumèriques | Manteniment de bases...") en el mode "Test de consistència".