Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-03-2014
Versió: 7.2d
Descripció:
  • WGMLMM: S'ha corregit un error en el qual no es generava correctament la línia de comanda per als casos amb sistema de referència.
  • WGMLMM i GMLMM: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WGMLMM: S'ha afegit la finestra d'exploració de fitxers recents.