Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-03-2014
Versió: 7.2d
Descripció:
  • MiraDades: S'ha resolt el fet que l'opció "Fitxer | Nova sessió del MiraDades" sovint feia aparèixer un missatge sense sentit (tot i que sense cap conseqüència).
  • MiraDades: S'ha doblat el nombre de cel·les que l'aplicació pot mostrar en Windows XP i posteriors.
  • ASCIIIMG: S'ha corregit la lectura de l'envolupant pel cas ASCII de l'ArcView quan les coordenades eren referides al centre de cel·la. En la versió anterior estaven desplaçades mitja cel·la.