Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-03-2014
Versió: 7.2c
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en què el programa es desestabilitzava en certes situacions de la consulta per atributs.
  • S'ha distribuït la versió 7.2c.