Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-03-2014
Versió: 7.2b
Descripció:
  • Ciclar: S'ha corregit un error en la generació de la DBF de capes de polígons amb grups no topològics.