Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-03-2014
Versió: 7.2b
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error, introduït el desembre del 2013, en què el programa es desestabilitzava quan es feia una selecció per 3 o més condicions amb un nexe "o" entre cada una d'elles.