Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-03-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • Thiessen, TiraVec, VecSelec, RegioPNT, CreaTop: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • WCreaTop: S'ha afegit la finestra d'exploració de fitxers recents.
  • MM32: S'ha incorporat un nou botó a la barra de botons que permet accedir a la caixa d'obertura de fitxers recents.