Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-03-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • WASCIIIMG: S'ha incorporat la finestra d'exploració de fitxers recents i s'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.
  • Ciclar, MicroPol: S'ha adaptat l'aplicació perquè, si és cridada des del MiraMon amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.