Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-03-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha afegit un botó a la finestra d'exploració de fitxers recents que permet esborrar entrades de l'històric de fitxers recents; els fitxers només s'eliminen de la llista, no de la seva ubicació. Si utilitzeu la tecla Ctrl conjuntament amb el ratolí podeu seleccionar múltiples fitxers a esborrar de la llista.
  • WAtriPol, WAtriTop: S'ha adaptat aquestes aplicacions per tal que, quan siguin cridades des del MiraMon (MM32) amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.