Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-03-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • WAtriTop, WCalcIMG, WMicroPo, WPNTBD, WRegioPN, WRegMult, WRutes, WThiessen, WTiraVec: S'ha incorporat a aquestes aplicacions les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada, així com l'importador de formats general.
  • WArcInfM, wBDPNT, WMMZ: S'ha incorporat a aquestes aplicacions les funcionalitats d'utilitzar els fitxers recents com a fonts d'entrada.
  • WRegMult, WRetalla, WBufDist, WCombiCa: S'ha adaptat aquestes aplicacions per tal que, quan siguin cridades des del MiraMon (MM32) amb les opcions adequades, el resultat de la seva execució sigui obert al MiraMon.