Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-03-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • Taules de Geodèsia: S'ha incorporat els sistemes de referència corresponents a les cartes nàutiques de Catalunya (projecció Mercator amb paral·lel centrat a la corresponent carta) amb dàtum ETRS89.