Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-02-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error aparegut en les versions del MiraMon posteriors a 14-08-2013 i que impedia afegir manualment via URL un nou geoservei WMS/WMTS donant un fals error de versió incorrecta del geoservei. La incorporació d'un nou geoservei via fitxers XML no havia estat afectada per aquest error.