Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-02-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat una nova opció "Fitxer | Obrir recents" que permet obrir qualsevol tipus de fitxer obert, usat o creat recentment. La nova opció fa aparèixer un llistat amb diversos camps (nom, extensió, tipus, etc) que permet ordenació per qualsevol d'ells. També s'ha incorporat un filtre per mostrar només capes d'una certa tipologia. Recordeu que per gaudir d'aquesta nova funcionalitat cal actualitzar l'aplicació DirectMM.exe