Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-02-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat la comunicació entre el MiraMon i les Aplicacions de Suport (MSA) fent que sigui possible obrir de manera automàtica el resultat de la MSA en la sessió del MiraMon que l'ha cridada. Aquesta funcionalitat és configurable des de la clau ObrirResultatMSAaMiraMon= de la secció [MSA] del MiraMon.par i anirà introduint-se paulatinament a les diferents MSA (Retalla, BufDist, etc).