Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-02-2014
Versió: 7.2a
Descripció:
  • EstdGrup: S'ha corregit un error que es presentava en les estadístiques de fitxers de tipus polígon, ja que el polígon zero s'incloïa en els càlculs.
  • EstdGrup: S'ha corregit un error que es produïa en determinades ocasions i resultava en l'intercanvi en l'ordre dels camps a calcular i els seus valors.